Doelen en Activiteiten

Reflexion is in 1999 opgericht en bevordert zonder winstoogmerk de belangen van bepaalde groepen in de samenleving. We richten ons vooral op de integratie van kansarme personen en groeperingen in de samenleving.
Dat doel kunnen we alleen bereiken als we mensen in achterstandsituaties (mensen met een functionele beperking) succesvol naar werk begeleiden.
Wij werken voor mensen met een beperking, maar ook voor anderen die moeilijk aansluiting vinden bij hun omgeving (bijv. nieuwkomers, senioren). Het vinden van werk is dan het eerste doel: arbeidsintegratie is de kern van ons werk.

Slim Solliciteren

Arbeidsintegratie heeft twee kanten: de vraag naar personeel van werkgevers enerzijds en het aanbod van werkwilligen anderzijds.
Voor werkgevers is het lastig om de kwaliteiten van werkzoekenden te beoordelen. Dat komt o.a. door het ontbreken van goede, informatieve CV's: veel werkzoekenden zijn niet in staat die te maken. Ook benutten zij de sociale media niet goed. Echte matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt blijft achterwege.
Daarom heeft Reflexion de dienst Slim Solliciteren ontwikkeld. Het onderliggende product is een zeer toegankelijk digitaal systeem, waarmee werkelijk iedereen in staat is een persoonlijk portfolio te maken. Meer informatie is te vinden op de pagina Producten op deze site.

Zodra het portfolio gebruiksklaar is, kan het met 1 of 2 muisklikken in een pdf document omgezet worden. Dat bestand kan als bijlage dienen bij een sollicitatie per e-mail. Het kan ook geprint en persoonlijk bij een werkgever afgeleverd worden. Nog handiger is het sturen van een actieve link naar het portfolio: de ontvanger kan daarmee de actuele stand van zaken in een persoonlijk profiel bekijken. Twee dagen of weken later is die link nog steeds bruikbaar en krijgt de werkgever hetzelfde profiel inclusief recente wijzigingen te zien.

Contact

Adres:
Zuiderkruislaan 30
5694 LV
Son en Breugel
Tel:
0499-323893
Mob:
06-24465514
E-mail:
office@re-flexion.eu

Nieuws

13-11
2013
Rooise (jonge) ondernemers naar Londen
28-02
2013
SUB-SCRIPT afgerond
31-01
2013
E-NLL project afgerond
29-11
2012
Open presentatie: EU subsidies & projecten.
Reflexor:
www.reflexor.eu

Disclaimer